+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 03 листопада 2016

Тематика наукових інтересів викладачів кафедри

010U004499 Розвиток і удосконалення освіти та підвищення якості навчання в аграрному вищому навчальному закладі 

Дослідження граматичних, семантичних та прагматичних особливостей різнорівневих одиниць в українській та іноземних мовах (Затверджено вченою радою факультету менеджменту, протокол  № 6 від 26.02. 2014)

Дослідження проблем професійної підготовки фахівців аграрного профілю  (Затверджено вченою радою факультету менеджменту, протокол № 6 від 26.02. 2014)

Удосконалення методики викладання мов у вищих аграрних навчальних закладах  (Затверджено вченою радою факультету менеджменту, протокол № 6 від 26.02.2014)

Канд. філол. н., доцент Прокоф’єв Г. Л. «Риторика «непрямого» спілкування» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 5 від 22.01. 2014)

Канд. пед. н., доцент Комісаренко Н.О. «Творча самореалізація студентів у позакласній роботі» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 5 від 22.01.2014)

Викладач Мельник Г.В. «Удосконалення методики викладання іноземних мов у немовному ВНЗ» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 5 від 22.01.2014)

Канд. філол. н., доцент Бечко Я. В. «Функціонування полісемантичних слів із термічним значенням у фразеологічному контексті (на матеріалі англійської, німецької та української мов)» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 5 від 22.01.2014)

Канд. пед. н., доцент Каричковська С. П. «Підготовка майбутніх вчителів англійської мови в університетах України і Польщі (порівняльний аналіз)» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 5 від 22.01.2014)

Викладач Паєвська М.В. «Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у немовному ВНЗ» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 5 від 22.01.2014 р.)

 

Викладач Олійник О.О. «Національно-культурний компонент семантики пареміологічних виразів» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол  № 5 від 22.01.2014)

Канд. пед. н., Лазарєв О.В. «Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 5 від 22.01.2014)

 Викладач  Косменюк В.І. «Інноваційні методи викладання української мови як іноземної» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 6 від 16.03.2016 р.)

Доцент  Фернос Ю.І. «Ономастичний простір Черкащини». (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 3 від 29.10. 2015)

Викладач Чучмій І. І. «Підготовка фахівців  аграрного профілю у системі освіти Великої Британії» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол  № 5 від 22.01.2014)

 

Викладач Василик О.Б. «Мікротопонімія Уманщини XVII-XIX століття». (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол № 3 від 29.10. 2015)

Старший викладач Мовчан Л.В. «Професійна підготовка бакалаврів сільського господарства в університетах Австралії» (Затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов, протокол  № 3 від 29.10. 2015)

 

Останні новини

Всі новини