+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 19 вересня 2018

Англійська мова

АГРОНОМІЯ

1. Англійська мова: Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів / Л. Л. Маналакі. – Умань, 2003. – 260 с.

2. Англійська мова. Практикум: Посібник для студентів та аспірантів агрономічних спеціальностей / Г. Л. Прокоф’єв, Т. Г. Сухомейло. – Умань, 2006. – 70 с.

3. Англійська мова: Збірник текстів та завдань для самостійного опрацювання студентами аграрних ВНЗ / Л. Л. Готман. – Умань, 2010. – 54 с.

4. Граматичний посібник з англійської мови для студентів вищих аграрних навчальних закладів / Т. Г. Сухомейло, М. О. Гейко. – Умань, 2008. – 66 с.

5. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів агрономічних спеціальностей / Г. Л. Прокоф’єв, М. О. Гейко. – Умань, 2003. – 152 с.

6. Методичні вказівки для вивчення англійської мови для студентів напряму « Агрономія» / Л. В. Мовчан. – Умань, 2008. – 50 с.

7. Збірник текстів з англійської мови для студентів агрономічних спеціальностей заочної форми навчання / Г. Л. Прокоф’єв, Т. Г. Сухомейло. – Умань, 2008. – 56 с.

8. Англійська мова для студентів напряму підготовки «Агрономія» / Н. О. Комісаренко. – Умань, 2010. – 136 с.

9. Збірник текстів для студентів агрономічного факультету (англійська мова) / Т. Г. Сухомейло, Н. К. Рудюк– Умань, 1998. – 128 с.

10. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Агрономія» / Л. В. Мовчан. – Умань, 2006. – 34 с.

МЕНЕДЖМЕНТ

1. Англійська мова: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів [Г.Л. Прокоф’єв, Н.О. Комісаренко, М.О. Гейко, Т.Г. Сухомейло]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2012. – 267 с.

2. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент Зовнішньоекономічної Діяльності» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») / Т. Г. Сухомейло. – Умань, 2006. – 58 с.

3. Збірник текстів з англійської мови для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Л. А. Леганькова. – Умань, 2008. – 38 с.

4. Збірник текстів з англійської мови для аудіювання для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій» / Л. І. Спинул. – Умань, 2008. – 26 с.

5. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів факультету менеджменту за напрямом підготовки «Туризм» / Я. В. Бечко. – Умань, 2015. – 88 с.

6. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів факультету менеджменту за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа» / Г. В. Мельник – Умань, 2014. – 45 с.

7. Business English. Fundamentals of Management / Ділова англійська мова. Навчальний посібник англійською мовою. / З. В. Данилова, Л. Р. Турчин. – Тернопіль, 2000. – 224 с.

8. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент Організацій» / С. В. Паламарчук, Н. В. Шульга. – Умань, 2006. – 34 с.

9. Збірник текстів для студентів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування» / Г. Л. Прокоф’єв, Т. Г. Сухомейло.– Умань, 2008. – 62 с.

10. Граматичний посібник з англійської мови для студентів вищих аграрних навчальних закладів / Т. Г. Сухомейло, М. О. Гейко. – Умань, 2008. – 66 с.

11. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)») для студентів спеціальності
073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Логістика» / Ю.І.Фернос. –  Умань: 2017. – 56 с.

ЕКОНОМІКА

1. Англійська мова: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів [Г.Л. Прокоф’єв, Н.О. Комісаренко, М.О. Гейко, Т.Г. Сухомейло]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2012. – 267 с.

2. Англійська мова: Посібник для студентів та аспірантів економічних спеціальностей / Н. К. Рудюк, Т. Г. Сухомейло. – Умань, 2002. – 186 с.

3. Збірник текстів для студентів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування» / Г. Л. Прокоф’єв, Т. Г. Сухомейло.– Умань, 2008. – 62 с.

4. Англійська мова: Посібник для студентів та аспірантів економічних спеціальностей / Н. К. Рудюк, Т. Г. Сухомейло. – Умань, 2000. – 86 с.

5. Англійська мова: Посібник для студентів економічних спеціальностей / О. М. Мул. – Умань, 2008. – 38 с.

6. Навчальний посібник з англійської мови для студентів економічних спеціальностей / Г. В. Мельник – Умань, 2009. – 90 с.

7. Англійська мова: Збірник фахових текстів з оглядового читання для студентів економічних спеціальностей / О. А. Бурбелюк, О. М. Марахівська. – Умань, 2008. – 30 с.

8. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальностей «Фінанси», «Оподаткування», «Маркетинг» / Ю. І. Блажчук. – Умань, 2006. – 30 с.

9. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Облік і Аудит» / Л. В. Трач – Умань, 2015. – 38 с.

10. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Маркетинг» / Ю. І. Блажчук. – Умань, 2006. – 30 с.

11. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Економіка Підриємництва» / В. О. Кобилянська. – Умань, 2006. – 30 с.

12. Граматичний посібник з англійської мови для студентів вищих аграрних навчальних закладів / Т. Г. Сухомейло, М. О. Гейко. – Умань, 2008. – 66 с.

13. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» / Ю.І.Фернос. –  Умань: 2018. – 72 с.

14. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» / Ю.І.Фернос. –  Умань: 2018. – 16 с.

 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Англійська мова: Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів / Л. Л. Маналакі. – Умань, 2003. – 260 с.

2. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів факультету харчових технологій / Н. К. Рудюк. - Умань, 2006. – 34 с.

3. Збірник текстів з англійської мови для студентів галузей знань «Харчові технології та інженерія» / Ю. О. Журавель. - Умань, 2008. – 42 с.

4. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» / Г. Л. Прокоф’єв, Т. Г. Сухомейло. – Умань, 2003. – 112 с.

5. Англійська мова: Збірник текстів з англійської мови для студентів факультету харчових технологій / Ю. О. Журавель. - Умань, 2007. – 100 с.

6. Збірник текстів з англійської мови для студентів напряму підготовки«Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання / Г. Л. Прокоф’єв, Т. Г. Сухомейло. – Умань, 2008. – 50 с.

7. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів «Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва» / А. В. Климюк, О. В. Лазарєв. – Умань, 2011. – 124 с.

 8. Граматичний посібник з англійської мови для студентів вищих аграрних навчальних закладів / Т. Г. Сухомейло, М. О. Гейко. – Умань, 2008. – 66 с.

ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО 

1. Англійська мова: Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів / Л. Л. Маналакі. – Умань, 2003. – 260 с.

2. Англійська мова: Збірник текстів з плодівництва та овочівництва для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин / Г. Л. Прокоф’єв, І. І. Чучмій. – Умань, 2012. – 56 с.

3. Англійська мова: Збірник текстів для індивідуального читання для студентів спеціальності плодоовочівництво та виноградарство / Л. А. Леганькова. –  Умань, 2009. – 58 с.

4. Англійська мова. National parks and preserves. Збірник текстів для студентів факультету плодоовочівництва та лісівництва / Л. Л. Готман. – Умань, 2009. – 54 с.

5. Збірник текстів з англійської мови для студентів агрономічних спеціальностей (фахове спрямування – захист рослин: овочеві культури) / В. М. Гончарук. – Умань, 2009. – 52 с.

6. Англійська мова. World agriculture. Збірник текстів та вправ для студентів факультетів агрономії, плодоовочівництва та лісівництва / Л. Л. Готман. – Умань, 2009. – 64 с.

7. Методичний посібник з англійської мови для студентів факультету плодоовочівництва та лісівництва/ І. М. Головата. – Умань, 2009. – 66 с.

8. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Плодоовочівництво та виноградарство» / С. Б. Любарський. - Умань, 2006. – 30 с.

9. Граматичний посібник з англійської мови для студентів вищих аграрних навчальних закладів / Т. Г. Сухомейло, М. О. Гейко. – Умань, 2008. – 66 с.

ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Англійська мова: Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів / Л. Л. Маналакі. – Умань, 2003. – 260 с.

2. Англійська мова: Збірник текстів для індивідуального читання студентів заочної форми навчання (професійне спрямування – «Садово-паркове господарство») / Г. Л. Прокоф’єв, М. О. Гейко. – Умань, 2010. – 50 с.

3. Англійська мова: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Садово-паркове господарство» / Н. О. Комісаренко. – Умань, 2006. – 50 с.

4. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Садово-паркове господарство» / Г. Л. Прокоф’єв, О. Б. Казанюк. – Умань, 2003. – 64 с.

5. Граматичний посібник з англійської мови для студентів вищих аграрних навчальних закладів / Т. Г. Сухомейло, М. О. Гейко. – Умань, 2008. – 66 с.

 

Останні новини

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯЧитати повністю

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

12 березня 2019 р. на кафедрі української та іноземних мов Уманського НУС відбулися Шевченківські читання, у яких взяли участь студенти І курсу університету та викладачі кафедри

Читати повністю

УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ САЙТУ «SPEAK UKRAINIAN»Читати повністю

УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ САЙТУ «SPEAK UKRAINIAN»

Завідувач кафедри української та іноземних мов Уманського національного університету садівництва Наталія Комісаренко відвідала презентацію сайту з вивчення української мови для іноземців «SPEAK UKRAINIAN», розробленого до Міжнародного дня рідної мови.

Читати повністю

Всі новини