+38 (04744) 3-20-50
Меню

Бакалавру

Нормативний курс вивчення мов  – це навчання, яке здійснюється з метою виконання вимог Державних стандартів щодо мовної освіти випускників вищих навчальних закладів, а також досягнення певного кваліфікаційного рівня володіння іноземною мовою відповідно до набутих комунікативних умінь. Нормативний курс включає вивчення студентами навчальних дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” та “Українська мова за професійним спрямуванням”.

Зміст програми навчальної дисципліни спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища, а також створює умови для досягнення студентами рівня володіння мовою В2 (“Незалежний користувач”) як цього вимагають Загальноєвропейські рекомендації (2001 р.)  відносно освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Професійно-орієнтований напрям програми навчання вимагає інтеграції навчальної дисципліни “Іноземна мова” з професійно-орієнтованими та спеціальними дисциплінами навчального плану, на основі міждисциплінарних зв’язків, використовуючи іноземну мову як засіб систематичного поповнення своїх професійних вмінь та навичок.

По завершенні нормативного курсу студент має можливість оволодіти загальновживаною та професійно-орієнтованою іноземною мовою.

Щорічно на кафедрі української та іноземних мов проводяться олімпіади та конкурси з мов, участь в яких беруть найкращі студенти перших-других курсів усіх спеціальностей.

Як показує багаторічний досвід, проведення олімпіад  та конкурсів підвищує мотивацію студентів, підсилює змагальну складову навчального процесу, сприяє популяризації вивчення  мов серед студентів університету, готує їх до успішного спілкування на міжнародному рівні.

Останні новини

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯЧитати повністю

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

12 березня 2019 р. на кафедрі української та іноземних мов Уманського НУС відбулися Шевченківські читання, у яких взяли участь студенти І курсу університету та викладачі кафедри

Читати повністю

УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ САЙТУ «SPEAK UKRAINIAN»Читати повністю

УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ САЙТУ «SPEAK UKRAINIAN»

Завідувач кафедри української та іноземних мов Уманського національного університету садівництва Наталія Комісаренко відвідала презентацію сайту з вивчення української мови для іноземців «SPEAK UKRAINIAN», розробленого до Міжнародного дня рідної мови.

Читати повністю

Всі новини