+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 16 березеня 2016

Навчальна робота

Ділова іноземна мова

Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова (англійська)» підготовки фахівців ОКР «Магістр» розрахована на два семестри навчання і передбачає опрацювання студентами наступних тем з ділової англійської мови: «Написання резюме», «Ділове листування», «Працевлаштування», «Співбесіда при прийомі на роботу», «Діловий етикет», «Англійська мова для ділового спілкування», «Міжкультурна комунікація», «Засоби комунікації», «Меморандум», «Комп’ютери та Інтернет», «Публічний виступ», «Презентація».

Мета курсу – формування у магістрантів комунікативної компетенції у сферах ділового спілкування в усній і письмовій формах, а, також, вдосконалення набутих на попередньому етапі навчання загальних комунікативних компетенцій.

Під час вивчення курсу студенти опрацьовують матеріал двох змістових модулів у семестрах, кожний з яких завершується підсумковим модульним контролем шляхом виконання тестових завдань та складанням іспиту з ділової англійської мови.

Протягом семестрів студенти складають  завдання з самостійної роботи з позааудиторного читання, матеріали до яких підбирають та опрацьовують самостійно та презентують як індивідуально-творчу роботу за індивідуальним вибором змісту тем навчального семестру на основі здійснення самостійного пошуку автентичних матеріалів в Інтернеті.

 

Тестові завдання

Останні новини

Всі новини