+38 (04744) 3-20-50
Меню

Навчально-методичне забезпечення

Викладачі кафедри проводять вагому роботу за напрямками підготовки фахівців. Усі дисципліни кафедри повністю забезпечені типовими і робочими навчальними програмами та планами, які складені з врахуванням повного висвітлення змісту дисципліни і потреб всебічної підготовки фахівців.

Основою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси дисциплін, які складаються з:

  • Навчальна типова програма дисципліни;
  • Робоча навчальна програма дисципліни;
  • Плани занять;
  • Навчальні-методичні посібники, технічні засоби навчання тощо;
  • Конспект лекцій з дисципліни;
  • Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт;
  • Завдання для періодичного (модульного) контролю;
  • Екзаменаційні матеріали;
  • Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;
  • Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми навчання.

 Перелік навчальної та навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисциплін:

Українська мова за професійним спрямуванням
Англійська мова за професійним спрямуванням
Англійська мова (факультатив)
Німецька мова за професійним спрямуванням
Французька мова за професійним спрямуванням
Латинська мова за професійним спрямуванням
Ділова іноземна мова

Останні новини

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір»Читати повністю

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір»

Читати повністю

Всі новини