+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 17 вересня 2018

Методична робота

Важливе значення в ланці неперервної системи підготовки фахівців відіграє методична робота на кафедрі. Так як систематичне і безперервне підвищення методичного рівня роботи кафедри є об'єктивною необхідністю, закономірністю розвитку вищої освіти в наш час, викладачі кафедри широко використовують у практичній роботі технічні засоби інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів  та цілий арсенал різних методів навчання - ділові ігри, ситуаційне моделювання, круглі столи. Велика увага приділяється питанням впровадження новітніх методів викладання. Зокрема, поширенню передового досвіду викладачів, інформуванню про застосування принципово нових підходів в навчальній роботі.

Методичну роботу координує навчально-методична рада кафедри.

Основні види методичної роботи:
 • Розробка робочих програм дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра студентам денної та заочної форми навчання.
 • Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до практичних занять, самостійної роботи студентів.
 • Впровадження в навчальний процес нових форм, методів та інноваційних технологій, розробка відповідного методичного забезепечення.
 • Розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання студентів та технологій організації самостійної роботи студентів.
 • Складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю.
 • Підготовка та рецензування підручників, навчальних посібників, словників, методичних вказівок, дидактичних матеріалів.
 • Проведення науково-методичних семінарів викладачів кафедри.
 • Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.
 • Проведення відкритих лекцій та практичних занять, взаємовідвідування викладачів.
 • Організація роботи навчально-методичного кабінету кафедри.
 • У зв’язку з переходом на індивідуально-диференційовану форму та  особистісно-орієнтований принцип оцінювання знань студента на кафедрі розробляється методика створення інтерактивного методичного комплексу навчальних дисциплін у форматі електронної навчальної системи «Модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання MOODLE».

Останні новини

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір»Читати повністю

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір»

Читати повністю

Всі новини