+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 05 березеня 2018

Організаційно-виховна робота

Виховна робота в Уманському  національному університеті садівництва здійснюється на засадах демократизму, з використанням виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності на основі співпраці організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями.

Основні напрями виховання студентської молоді:

Патріотичне виховання - виховання патріотичних почуттів, ідеалів служіння власному народу, державі. Воно націлене на формування громадянина-патріота, сприяє усвідомленню громадянських обов'язків, почуття відповідальності за долю Вітчизни через навчальні курси, діяльність студентських наукових гуртків, конференцій, екскурсій по історичних місцях.

Правове виховання - направлене на формування правової культури, що передбачає прищеплення поваги до прав й свобод людини й громадянина.

Моральне виховання - розвиток моральних якостей в процесі навчання основним курсам й дисциплінам етичного циклу, а також через діяльність служб людини, роботу наставників, викладачів й всю систему позааудиторної роботи.

Художньо-естетичне виховання - розвиток естетичних почуттів, смаків, творчого започаткування в навчальному процесі на лекціях естетичного циклу, а також через діяльність клубів, гуртків, студій. 

Фізичне виховання - ствердження здорового образу життя як невід'ємного елементу загальної культури особистості через заняття фізичною культурою, в спортивних секціях, клубах, участь в спортивних іграх, змаганнях, туристичних походах.

Екологічне виховання - формування екологічної культури особистості через навчальні курси дисциплін, а також через роботу студентських наукових гуртків, екскурсії в музеї, на природу, туристичні подорожі.

Трудове виховання - зв'язане з навчальною діяльністю, з участю в роботі трудових студентських загонів у канікулярний час.

Основні види організаційно-виховної роботи:

Участь у засіданнях кафедри, нарадах, методичних семінарах та обговореннях актуальних проблем науки та педагогічної майстерності.

Участь у підготовці і проведенні заходів на рівні факультету або університету.

Виконання обов’язків куратора академічної групи.

Проведення організаційно-виховної години в групі на певну тему.

Організація, підготовка і проведення тематичних вечорів зі студентами.

Організація, підготовка і проведення культурно-просвітницької зустрічі студентів з представниками творчої інтелігенції, цікавими особистостями.

Забезпечення участі студентів у культурно-масових заходах, які проводяться іншими організаторами на факультеті чи в університеті.

Організація і відвідування студентами вистав, концертів, інших культурно-просвітницьких заходів.

Підготовка, організація і проведення творчих конкурсів серед студентів, НПП, співробітників.

Індивідуальна виховна робота, яку виконують зі студентами в позанавчальний час наставники студентських груп.

Чергування в гуртожитках за планом.

Останні новини

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір»Читати повністю

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір»

Читати повністю

Всі новини