+38 (04744) 3-20-50
Меню

Бакалавру

Нормативний курс вивчення мов  – це навчання, яке здійснюється з метою виконання вимог Державних стандартів щодо мовної освіти випускників вищих навчальних закладів, а також досягнення певного кваліфікаційного рівня володіння іноземною мовою відповідно до набутих комунікативних умінь. Нормативний курс включає вивчення студентами навчальних дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” та “Українська мова за професійним спрямуванням”.

Зміст програми навчальної дисципліни спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища, а також створює умови для досягнення студентами рівня володіння мовою В2 (“Незалежний користувач”) як цього вимагають Загальноєвропейські рекомендації (2001 р.)  відносно освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Професійно-орієнтований напрям програми навчання вимагає інтеграції навчальної дисципліни “Іноземна мова” з професійно-орієнтованими та спеціальними дисциплінами навчального плану, на основі міждисциплінарних зв’язків, використовуючи іноземну мову як засіб систематичного поповнення своїх професійних вмінь та навичок.

По завершенні нормативного курсу студент має можливість оволодіти загальновживаною та професійно-орієнтованою іноземною мовою.

Щорічно на кафедрі української та іноземних мов проводяться олімпіади та конкурси з мов, участь в яких беруть найкращі студенти перших-других курсів усіх спеціальностей.

Як показує багаторічний досвід, проведення олімпіад  та конкурсів підвищує мотивацію студентів, підсилює змагальну складову навчального процесу, сприяє популяризації вивчення  мов серед студентів університету, готує їх до успішного спілкування на міжнародному рівні.

Останні новини

Участь завідувача кафедри української та іноземних мов Уманського НУС, доцента Наталії Комісаренко  у Міжнародній науковій конференції у м. Варна (Болгарія)Читати повністю

Участь завідувача кафедри української та іноземних мов Уманського НУС, доцента Наталії Комісаренко у Міжнародній науковій конференції у м. Варна (Болгарія)

Читати повністю

Участь доцента кафедри Юлії Фернос у 25 щорічній конференції українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL Ukraine). Читати повністю

Участь доцента кафедри Юлії Фернос у 25 щорічній конференції українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL Ukraine).

Читати повністю

Всі новини