+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 09 квітня 2020

I Міжнародна Інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір»

9 квітня 2020 року на кафедрі української  та іноземних мов Уманського національного університету садівництва відбулася I Міжнародна Інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір».

У конференції взяли участь близько 80 учасників як із вітчизняних, так і закордонних ЗВО: University of Winnipeg, Canada; University of West Florida, USA; Університету гуманістично-природничого ім. Яна Длугоша, м. Ченстохова, Польща; УА “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна”, г. Мазыр, Беларусь; Университет "Высшая антропологическая школа", г. Кишинев, Республика Молдова; Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Глухівського націоналного педагогічного університету імені О. Довженка; Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Черкаської медичної академії; Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова; Агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва.

Зі вступним словом до присутніх звернулася декан факультету менеджменту Вернюк Наталія Олександрівна, вона наголосила на тому, що оволодіння мовою і мовленням – необхідна умова формування соціально активної особистості. Тому науковці, викладачі-практики повинні зустрічатися та обмінюватися досвідом у галузі викладання мов. Декан висловила сподівання, що проведення міжнародної конференції на кафедрі української та іноземних мов стане доброю традицією, а географія учасників буде розширюватися.

Учасників конференції привітала також завідувач кафедри української та іноземних мов Комісаренко Наталія Олександрівна. Вона наголосила на актуальності застосування інноваційних технологій та методів навчання, а також елементів дистанційного навчання на заняттях із англійської мови, що особливо актуально у період карантину.

 Доповіді учасників конференції групувалися за такими науковими напрямами (секціями):

1. Слов’янські, германські та романські мови: лінгвістичні студії.

2. Психолого-педагогічні та методичні проблеми дослідження мов.

3. Філософські, історичні та соціологічні аспекти розвитку національних мов.

4. Аспекти реформування загальноосвітньої і вищої школи.

Викладачі кафедри презентували свої доповіді та поділилися досвідом у поєднанні традиційних методів і підходів із новітніми тенденціями у процесі вивчення мов, обговорювали проблеми методики та педагогіки вищої школи, а також науково-практичної підготовки фахівців немовних ЗВО.

Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку співорганізаторам та усім учасникам конференції й налаштований на продовження взаємовигідної співпраці в різноманітних спільних наукових проектах.

Юлія Фернос,

доцент кафедри української та іноземних мов