+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 11 квітня 2019

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ Й МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВ У КОНТЕКСТІ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР»

11 квітня 2019 року на кафедрі української та іноземних мов Уманського НУС відбулася ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України у Європейський простір», приурочена до 175-річчя Уманського національного університету садівництва.

Актуальність обраної проблематики не викликає сумнівів, адже сьогодні в умовах інтеграції України у міжнародне співтовариство відбуваються зміни не тільки в політичній та економічній сферах, а й у системі вищої освіти, яка повинна відповідати світовим стандартам. У такому контексті зростає необхідність підготовки фахівців нової генерації, де однією з головних кваліфікаційних характеристик є володіння іноземною мовою.

Метою конференції було вивчення проблем сучасної освіти, узагальнення наукових досягнень у галузі лінгвістики і методики викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, посилення мотивації до вивчення іноземних мов.

Під час конференції обговорювалися ключові проблеми професійної освіти та стратегічні напрями підвищення її якості у закладах вищої освіти України, шляхи удосконалення мовної підготовки фахівців на основі модернізації структури та змісту вищої освіти, системного впровадження інноваційних та інформаційних освітніх технологій, коригування навчально-методичного супроводу освітнього процесу тощо.

Робота конференції відбулася за такими тематичними напрямками:

1. Досвід і виклики реформування університетської освіти.

2. Слов’янські, германські та романські мови: лінгвістичні студії.

3. Психолого-педагогічні та методичні проблеми дослідження мов.

4. Філософські, історичні та соціологічні аспекти розвитку національних мов.

У роботі конференції взяли участь викладачі кафедри української та іноземних мов Уманського НУС, кафедри англійської мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та кафедри іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Результати наукових досліджень, що обговорювалися під час зустрічі, будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

 

 

Світлана Каричковська,

доцент кафедри української та іноземних мов Уманського НУС