+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 03 травня 2017

Наукове стажування викладачів за кордоном

З 22 жовтня по 4 листопада викладачі факультету менеджменту: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Менеджмент»
Школьний О.О. та кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов Фернос Ю.І. пройшли міжнародне наукове стажування на базі кафедри «Морський бізнес та логістика» Університету Бремен (Німеччина). Стажування відбулося у рамках проекту «Німецько-українська магістерська програма в області логістики» (GUMLog) за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів – DAAD. Українську сторону представляють: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Уманський національний університету садівництва та Одеський національний морський університет.

Одним із завдань GUMLog є розробка спільних навчальних програм у галузі логістики, зокрема й із дисципліни «Англійська мова для логістів», що сприятиме мобільності студентів та викладачів навчальних закладів, які беруть участь у  проекті.

Під час стажування викладачі мали можливість детально ознайомитися із усіма засадами функціонування сучасного європейського університету, відвідати лекції та семінари (в університетах міст Бремен та Бремерхафен), познайомитися із бібліотечним фондом університету, налагодити конструктивні зв’язки із німецькими колегами.

Вивченню іноземних мов в університетах Німеччини приділяється багато уваги, тому що  для участі у міжнародних програмах обміну, наприклад ERASMUS+, студенти повинні вільно володіти англійською мовою, що підтверджується відповідними сертифікатами, до того ж частина лекцій із фахових дисциплін читається англійською мовою. Метою вивчення курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (English for Logistics, Business Administration, English for Tourism, Technical English) є досягнення студентами такого рівня іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, який дозволить їм використовувати іноземну мову у своїй професійній діяльності на рівні міжнародних стандартів. Тому зміст і методи її викладання у вищих навчальних закладах Німеччини максимально наближені до практичних та майбутніх професійних потреб студентів. У процесі навчання використовуються навчальні комплекси британських та німецьких видавництв, зорієнтовані на професійні інтереси студентів. Спостерігаються налагоджена тісна міжпредметна взаємодія викладачів мови та фахових дисциплін. Так, курс «English for Logistics» в Університеті м. Бремерхафен читають 2 викладачі: спеціаліст у галузі логістики та безпосередньо викладач мови. Іспит теж приймають разом: розглянувши реальні кейси з логістики, студент має написати есе англійською мовою, у якому висловлює свою думку стосовно вирішення певних проблем у галузі логістики.

Цікавим є те, що мовних кафедр в університетах немає. У місті Бремен є мовний центр, що знаходиться у підпорядкуванні чотирьох вищих навчальних закладів, серед яких і Університет Бремен (Universität Bremen) та  Університет прикладних наук Бремерхафен (Hochschule Bremerhaven) Бремерхафен). Студентам пропонуються як безкоштовні, так і платні курси з вивчення 20 мов на базі цього центру. Доцент кафедри української та іноземних Фернос Ю.І. мала можливість відвідати заняття з англійської мови в Університеті прикладних наук Бремерхафен, оскільки студенти саме цього університету мають можливість безкоштовно вивчати англійську, німецьку (як іноземну), іспанську, французьку та італійську мови на базі свого навчального закладу, а не мовного центру. Звичної для нас програми з дисципліни (принаймні іноземної мови) у них немає. Є базовий підручник, який визначає тематику та хід занять,  та власні розробки викладача (тексти, завдання, відео та аудіо з Інтернету), що є у вільному доступі для студентів на платформі викладача. Звичних журналів із оцінками теж немає, студенти працюють не заради оцінок, а заради знань. Основна мета – вивчити мову та успішно скласти іспит. У разі, якщо студент не складає іспит з англійської мови, він не може продовжувати навчання в університеті чи претендувати на участь у міжнародних програмах обміну.

Сподіваємося, що набутий досвід у вищих навчальних закладах Німеччини неодмінно буде використано викладачами Уманського НУС у їхній професійній діяльності, що забезпечить якісну професійну підготовку наших студентів!