+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 18 січня 2021

Участь викладачів кафедри української та іноземних мов у XV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

14-15 січня 2021 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в онлайн режимі відбулася XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», у якій взяли участь викладачі кафедри української та іноземних мов Людмила Мовчан, Світлана Каричковська та Ірина Чучмій.

До заходу долучилися понад 300 учасників, серед яких дійсні члени-кореспонденти Національної академії педагогічних наук України, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, педагогічні працівники професійно-технічних (професійних) та загальноосвітніх закладів, закладів формальної і неформальної освіти, зарубіжні гості. Серед них такі корифеї педагогічної освіти, як президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України і НАПН України В.Г. Кремень; ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, проф. Н.І. Лазаренко; член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України проф. Л.Б. Лук’янова; дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України проф. В.Ю. Биков; дійсний член (академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проф. Р.С. Гуревич; дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, проф. Н.Г. Ничкало та інші.

Робота конференції була представлена такими напрямами:

1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес освітніх закладів.

2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.

3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів.

4. Діяльність коледжів і училищ в умовах інформатизації вищої освіти.

5. Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентів ВНЗ.

Під час роботи конференції учасники мали можливість ознайомитися з такими ключовими проблемами сучасної освіти, як цифровізація навчання у закладах освіти в період пандемії Ковід-19, сучасне програмоване навчання з використанням електронних засобів, інформаційне забезпечення педагогічних працівників, впровадження електронного навчання у зміст професійної підготовки майбутніх фахівців тощо.

На секційному засіданні Уманський національний університет садівництва представила к.пед.н., доцент, старший викладач Людмила Мовчан із доповіддю «Перевернуте навчання у вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням».

Матеріали доповідей учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», що входить до переліку провідних наукових фахових видань України.

 

 Світлана Каричковська,

доцент кафедри української та іноземних мов