+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 30 листопада 2018

Відкрите заняття з іноземної мови

Удосконалення методики викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти супроводжується як педагогічним контролем, так і проведенням відкритих занять, які є невід’ємним елементом професійної діяльності науково-педагогічного працівника.

27 листопада 2018 р. доцент кафедри української та іноземних мов Каричковська Світлана Петрівна провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» на тему «Supply, Demand, and Market Price» зі студентами І курсу факультету економіки і підприємництва. Тип заняття: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. Мета заняття передбачала як систематизацію, закріплення знань та розвиток комунікативної компетенції, так і мотивацію студентів до подальшого вивчення іноземної мови.

Заняття будувалося відповідно до класичної схеми – організаційний момент, мовленнєва зарядка, перевірка домашнього, відповіді на запитання та виконання вправ за відповідною тематикою, аудіювання, опрацювання граматичного матеріалу.

Студенти вправно володіли вивченою лексикою, вміло виконували вправи по темі, аналізували тексти та вели діалогічне мовлення.

Протягом заняття викладач використала міжпредметні зв’язки з економікою, математикою, географією та культурологією.

Заняття відвідали викладачі кафедри української та іноземних мов та куратор 11-ма групи, к.е.н., доцент кафедри маркетингу Соковніна Діана Михайлівна, які відзначили високий професійний рівень викладача.

 

 

Світлана Каричковська,

доцент кафедри української та іноземних мов