+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 03 травня 2017

Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування

Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню студентом іншомовної мовленнєвої діяльності. Іншими словами, оволодіння засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Оволодіння уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування.

Досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, дуже важко. Тому важливою задачею викладача є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи. Одним з таких прийомів є рольова гра.

Рольова гра – простий спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, один із найдоступніших шляхів до оволодіння знаннями, уміннями, навичками.

15 березня 2017 року доцентом кафедри української та іноземних мов Наталією Комісаренко була проведена рольова гра на тему «Travelling  by air» зі студентами II курсу факультету менеджменту за напрямом підготовки «Туризм».

Метою даного заняття було навчити використовувати вивчену лексику з теми в різних ситуаціях, вміти висловлювати свою думку, розвивати навички усного мовлення, сприяти виробленню комунікативної компетентності.

Цікаву презентацію «Перший раз в політ? Поради пасажирам» підготувала Наталія Михайлова. Для того, щоб відчувати себе більш впевненим у своєму першому рейсі Вікторія Чайка ознайомила присутніх з основними етапами польоту, а Наталія Мельник розповіла про правила поведінки в аеропорту (реєстрація та контроль безпеки, норми провозу багажу, проходження паспортного контролю та ін.).

Гра пройшла у жвавій творчій атмосфері і залишила у студентів приємне відчуття впевненості у своїх силах.